TỔNG QUAN

CÔNG TY

2000
Thành lập Công ty TNHH TM XNK Tổng hợp Phú Cường
2003
Thành lập Chi nhánh Miền Nam
2013
Thành lập Chi nhánh Miền Trung
2017
Đổi tên Công ty thành: Công ty Cổ Phần Cơ Điện Fugytech

Dự án tiêu biểu

Dự án: TMCP

Văn phòng đại diện TMCP Công thương Việt Nam (Đà Nẵng).
Xem thêm

Dự án: TMCP

Văn phòng đại diện TMCP Công thương Việt Nam (Đà Nẵng).
Xem thêm