CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN ĐỨC HUY

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Quá trình công tác:

2000 - nay: Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Phú Cường (nay là Công ty Cổ phần Cơ điện Fugytech).

BÀ NGUYỄN THÚY HẰNG

Phó Tổng Giám Đốc
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Quá trình công tác:

2000 - nay: Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Phú Cường (nay là Công ty Cổ phần Cơ điện Fugytech).

ÔNG PHẠM TRUNG KIÊN

Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt lạnh
Quá trình công tác:

2016 - nay: Trưởng phòng Thiết kế, Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Phú Cường (nay là Công ty Cổ phần Cơ điện Fugytech).

BAN KIỂM SOÁT

ÔNG LÊ VIỆT HÙNG

Trưởng Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Quá trình công tác:

2012 - nay: Trưởng phòng Phát triển Dự án, Giám đốc Dự án, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Phú Cường (nay là Công ty Cổ phần Cơ điện Fugytech).